Navigace
Domů
?lánky
Ke stažení
Diskuzní Fórum
Kalendá? akcí
Odkazy
Kontaktujte nás
Galerie fotek
Kdo je on-line
Hosté on-line: 1

Členové on-line: 0

Registrovaní členové: 17
Nejnovější člen: mirek jemelka
Vítejte
Vítejte na našem webu
Poslední zápas letošní sezony se Šternberkem venku
NovinkaV p?edehrávaném utkání posledního kola Krajského p?eboru starších žáků jsme sehráli ve st?edu 7.6.2017 nep?íliš dobrý zápas ve Šternberku. Chyb?jící 4 klí?oví hrá?i základní sestavy a celkem 5 mladších žáků v sestav? (z toho jen jeden na st?ídání) signalizovalo, že i s hratelným soupe?em to nebude jednoduché.

P?edpoklady se potvrdili a po celkov? slabém výkonu jsme po nad?jném polo?ase 2 : 0 celkov? prohráli 9:0. Našt?stí i soub?žn? hrající soused z tabulky prohrál svůj poslední zápas a našim borcům zůstalo zachováno 11.místo, na které se posunuli po vít?zství v minulém kole.

N?kolik fotografií ze zápasu najdete jako obvykle ZDE

Ve ?tvrtek 8.6. je zrušený trénink, uvidíme se v úterý 13.6.2017 na posledním p?edprázdninovém tréninku.

Záv?r sezony si vyhodnotíme v sobotu 17.6.2017 na h?išti v Želatovicích, kde jsou zváni všichni hrá?i i jejich rodi?e, aby ukon?ili sezonu, rozlou?ili se s kluky, kte?í p?echází do dorostu a p?ivítali p?íchozí mladší žáky, kte?í si již velké h?išt? s námi vyzkoušeli a budou nás reprezentovat jako starší žáci v p?íštím ro?níku Krajského p?eboru starších žáků Olomouckého kraje.
MIstrovské zápasy našeho družstva
NovinkaV p?edpsledním zápase Krajského p?eboru Olomouckého kraje jsme na domácím h?išti p?ivítali v sobotu 3.6. družstvo 1.FC Viktoria P?erov B. Hrá?i z Viktorky byly ro?níku 2004 (tedy opravdu B) a na h?išti to bylo poznat - naši borci (byť ve velmi neúplné sestav?, bez branká?e atd.) pom?rn? jednozna?n? zvít?zili 7 : 0 po polo?ase 3 : 0. Soupe?i nedali p?íliš šancí ohrozit náhradního branká?e, kterým byl Mara Cagaš. A ty akce, které šli až na n?j, bravurn? zvládl. Díky našemu vít?zství a ostatním výsledkům v sout?ži jsme se posunuli na 11.místo sout?že a budeme bojovat o jeho udržení.

FC Želatovice - 1.FC P?erov ,,B?? 7 : 0 ( 3 : 0 )
Góly: Sehnálek 2, Piska 2, Kolá?ek, Schröpfer, Rychlík D.
Nahrávky : Piska 3, Sehnálek 2, Lysák R.
Sestava : Cagaš M. ?? Král, Rychlík D., Schröpfer, Zbo?il ?? Kolá?ek, Sehnálek, Gardián, Piska - Lysák R., Haluzík
St?ídající hrá?: Machá?ek

P?erov proti nám tentokrát nemohl postavit hrá?e U15 a U14, kte?í hráli žákovskou ligu s Uni?ovem a tak nám byla soupe?em U13. Nutno uznat, že mladý tým P?erova byl snaživým soupe?em, ale postupem ?asu se ukazovala fyzická p?evaha našeho týmu, která spolu s produktivitou znamenala naše vít?zství. Pochválit musím Marka Cagaše, neboť p?i absenci gólmanů zaujal tuto nelehkou pozici a vedl si výborn?.

N?kolik fotografií ze zápasu najdete jako obvykleZDE

Poslední zápas tohoto ro?níku p?edehráváme ve st?edu 7.6.2017 ve Šternberku, za?átek zápasu je v 16:00 hodin, na zápas jedeme spole?n? s mladšími žáky autobusem, odjezd ve 14:00 hodin od h?išt? v Želatovicích, zastávky dle rozpisu.

Ve ?tvrtek 8.6. je trénink zrušen, poslední trénink je v úterý 13.6., v sobotu 17.6. od 16:00 hodin je na h?išti ukon?ení sezony, rodi?e jsou na n?j srde?n? zváni ...
Mistrovský zápas se Slavoninem - doma
NovinkaV sobotu 20.5.2017 jsme p?ivítali na domácím h?išti soupe?e ze Slavonína a nebyl to práv? nejlepší zápas, co nás potkal .... Nemoc n?kolika hrá?ů základní sestavy, nemoc ?ady mladších žáků, kte?í nám vypomáhají nakonec do základní sestavy p?ivedla hrá?e ro?níku 2005 - tedy za?ínající mladší žáky. Po polo?ase jsme 1 : 4 jsme celý zápas prohráli 1 : 7 - rozdíl 4 let u hrá?ů se nepochybn? musel na herní kvalit? projevit.

FC Želatovice - Fotbal Slavonín 1 : 7 ( 1 : 4 )
Gól: Sehnálek
Nahrávka : Rychlík D.
Sestava : Navrátil M. ?? Král, Rychlík D., Olejník, Schröpfer ?? Kolá?ek, Sehnálek, Cagaš M., Lysák R. ?? Zbo?il, Ťapťuch
St?ídající hrá?i : Hrub?a, Ležák, Hiksch

Ve zna?n? oslabené sestav?, ve které chyb?li nemocní Gardián, Piska, Haluzík, Rychlík M., Machá?ek, jsme nastoupili se ?ty?mi hrá?i ro?níku 2005. Kluci podali bojovný výkon, ale proti výrazn? fyzicky zdatn?jšímu soupe?i, jsme na lepší výsledek nem?li.

N?kolik fotografií ze zápasu najdeteZDE

P?íští zápas sehrajem již tuto st?edu 24.5. se Slovanem ?ernovír na h?išti v Bohu?ovicích. Za?átek zápasu je v 15:00 hodin, sraz na h?išti soupe?e stanovil trenér na 14:15 hodin, doprava je individuální, dle možnosti rodi?ů. P?edpokládaný odjezd je v 13:30 od h?išt? v Želatovicích, na tréninku v úterý 23.5. sd?lte prosím trenérovi, jak máte zajišt?nu dopravu ?i zda pot?ebujete pomoci s její organizací.
Mistrovský zápas s Lošticemi
NovinkaV sobotu 13.5.2017 jsme vyrazili do Loštic k dalšímu zápasu krajského p?eboru starších žáků. Soupe? okupoval poslední p?í?ku průb?žné tabulky a proto jsme jeli na zápas s nad?jí na dobrý výsledek - to se nám pln? poda?ilo naplnit. Kluci odehráli dobrý zápas a tentokrát se jim da?ilo i st?elecky.

SK Loštice 1923 - FC Želatovice 3 : 12 ( 1 : 7 )

Góly : Kolá?ek 4, Piska 3, Král Z. 2, Sehnálek 2, Rychlík D.
Nahrávky : Rychlík 3, Sehnálek 2, Gardián 2, Kolá?ek , Olejník , Schröpfer , Cagaš M. , Král Z.
Sestava : Antoniazi P. ?? Zbo?il, Rychlík D., Olejník, Schröpfer ?? Gardián -Sehnálek, Cagaš M., - Piska, Kolá?ek, Král Z.
St?ídající hrá?i : Machá?ek, Lysák R., Haluzík

Od po?átku utkání jsme byli lepším týmem a zasloužen? zvít?zili.
Důležité momenty utkání :
3.min. ?? David Rychlík úto?í po pravé stran?, centruje a Vojta Piska p?esným volejem, otevírá skóre utkání ?? 0:1
7.min. ?? soupe? zvládá rychlý protiútok a po st?ele k ty?i p?ichází vyrovnání ?? 1:1
11.min. ?? po faulu na Tomáše Sehnálka zahrává p?ímý kop David Rychlík, gólman domácích mí? vyráží a Zdenda Král p?esnou hlavi?kou, jej posílá do brány ?? 1:2
15.min. ?? další p?ímý kop, který zahrává David Rychlík, gólman op?t mí? vyráží a tentokrát Peťa Kolá?ek posílá hlavou mí? do brány ?? 1:3
22.min. ?? p?kná kombinace našeho týmu, na jejímž konci Tomáš Sehnálek p?ihrává Peťovi Kolá?kovi a ten posílá mí? do poloprázdné brány ?? 1:4
31.min. ?? Peťa Kolá?ek po další kombina?ní akci, p?ihrává p?ed bránu Zdendovi Královi a ten se nemýlí ?? 1:5
34.min. ?? Tomáš Olejník posílá mí? za obranu rozb?hnutému Tomášovi Sehnálkovi a ten své sólo s p?ehledem prom??uje ?? 1:6
35.min. ?? po další akci st?ílí Filip Gardián, gólman mí? vyráží a Peťa Kolá?ek jej posílá do brány ?? 1:7

47.min. ?? Vojta Schröpfer nachází rozb?hnutého Tomáše Sehnálka a ten po kli?ce gólmanovi své sólo prom??uje ?? 1:8
50.min. ?? mí? putuje po ose Haluzík-Gardián-Sehnálek-Piska a posledn? jmenovaný pálí kolem vyb?hnuvšího gólmana ?? 1:9
52.min. ?? Filip Gardián nachází svou p?ihrávkou rozb?hnutého Davida
Rychlíka a ten se v zakon?ení nemýlí ??1 :10
53.min. ?? nezachytáváme nákop soupe?e za obranu a soupe? prudkou st?elou dává gól ?? 2:10
56.min. ?? soupe? neprom??uje pokutový kop, na?ízený za ruku ?? trefuje ty?
59.min. ?? op?t p?kná kombinace po ose Sehnálek ?? Cagaš ?? Kolá?ek ?? 2:11
62.min. ?? další kombinace na jejímž konci je prudká st?ela Zdendy Krále a p?esná dorážka Vojty Pisky ?? 2:12
68.min. ?? soupe? z rychlého protiútoku, dává poslední gól utkání ?? 3:12

N?kolik fotografií ze zápasu najdete ZDE

P?íští zápas sehrajeme v sobotu 20.5.2017 na domácím h?išti, kde p?ivítáme družstvo ze Slavonína. Za?átek zápasu je v 10:45 hodin, sraz na h?išti stanovil trenér na 10:00 hodin.
Mistrovský zápas s N?m?icemi nad Hanou
NovinkaFotbalové krásný den v ned?li 7.5.2017 (sice po dešti, ale jinak krásný) p?ivítal na našem domácím h?išti soupe?e z N?m?ic nad Hanou. Soupe? se pohybuje ve vyšších patrech tabulky, naši borci spíše na opa?ném konci, takže zápas m?l pom?rn? jasného favorita - situace na h?išti tomu ale p?íliš neodpovidala. A to i v situaci, kdy za nás nastoupili 3 mladší žáci, abychom m?li alespo? jednoho hrá?e na st?ídání.

FC Želatovice - FK N?m?ice nad Hanou 2 : 3 ( 1 : 2 )
Góly: Piska, Gardián
Nahrávky : Gardián, Lysák R.
Sestava : Antoniazi P. ?? Navrátil M., Rychlík D., Olejník, Schröpfer ?? Kolá?ek, Sehnálek, Gardián, Piska ?? Cagaš M., Lysák R.
St?ídající hrá? : Machá?ek

Proti ?tvrtému celku tabulky, jsme nepodali vůbec špatný výkon. Bohužel se utkání p?i?adilo k t?m již odehraným (Jeseník, Kozlovice), ve kterých jsme podali výborný výkon, ale na zisk bodů to nesta?ilo.

Od po?átku byl fyzicky zdatn?jší soupe? aktivn?jší, ale nám se da?ilo důsledným brán?ním jeho úto?né snahy eliminovat. Tedy alespo? do 13.minuty, kdy soupe? našel skulinu v naší obran? a p?esnou st?elou uvnit? pokutového území, otev?el stav utkání. O t?i minuty pozd?ji jsme zaváhali p?i kontrole mí?e na hranici našeho pokutového území a soupe? nás potrestal druhým gólem. Hosté uspokojeni dvougólovým vedením evidentn? polevili a my toho dokázali využít ke vst?elení kontaktního gólu ve 22.minut?, když Filip Gardián uprost?ed h?išt? dokázal p?ejít p?es protihrá?e, poslal mí? na rozb?hnutého Vojtu Pisku a ten se v zakon?ení nemýlil. Soupe?e obdržený gól zasko?il a zbytek první půle se odehrával spíše na jeho polovin?. Bohužel jsme nedokázali najít výhodný prostor k zakon?ení.

Druhá půle byla vyrovnanou partií, kdy v?tšina hry se odvíjela zejména mezi ob?ma šestnáctkami. V 51.minut? jsme nezachytili protiútok soupe?e, po rychle zahraném autovém vhazování a hosté st?elou k ty?i zvýšili svůj náskok znovu na dvougólový. Naše snaha pak byla odm?n?na t?i minuty p?ed koncem utkání, když Robert Lysák posunul mí? na Filipa Gardiána a jeho st?ela z 25 metrů zapadla pod horní ty?. V záv?re?ných minutách si soupe? t?sné vít?zství pohlídal.

N?kolik fotografií ze zápasu najdete ZDE

P?íští zápas sehrajeme v sobotu 13.5.2017 na h?išti soupe?e - v Lošticích. Vzhledem ke vzdálenosti je doprava spole?ná s mladšími žáky - autobusem. Odjezd je v 11:00 hodin od h?išt? v Želatovicích, zastávky ud?láme na Želatovské ulici a další dle dispozic trenéra. Zveme všechny p?iznivnce našich borců, ať je p?ijdou borce povzbudit.
Mistrovský zápas s ?echovicemi - venku
NovinkaVe st?edu 26.4.2017 jsme na vložené kolo jeli hrát na h?išt? tradi?ního ú?astníka krajského p?eboru a našeho souseda v tabulce - družstva ?echovic. Nep?ivítalo nás práv? p?íznivé po?así, bylo ?erstv? po dešti a p?kn? to klouzalo.

Sokol ?echovice - FC Želatovice 2 : 0 ( 2 : 0 )

Sestava : Antoniazi P. ?? Navrátil M., Rychlík D., Olejník, Schröpfer ?? Kolá?ek, Sehnálek, Gardián, Piska ?? Král Z., Cagaš M.
St?ídající hrá?i : Machá?ek, Lysák R., Haluzík

Soupe?i pat?il úvod utkání, byl aktivn?jší a ve 4.minut? se ujal vedení. Obdržený gól nás probudil. P?evzali jsme iniciativu, soupe?e p?ehrávali, ale chyb?la finální p?ihrávka a tak naše akce kon?ili v?tšinou p?ed pokutovým územím. V 8.minut? jsme m?li št?stí, když soupe? po rychlém protiútoku nast?elil ty?. Bohužel ve 14.minut? jsme nepohlídali náb?h soupe?e, po zahraném p?ímém kopu a nekrytý protihrá? st?elou k ty?i, zvýšil na 2 : 0. Po zbytek půle jsme op?t byli aktivn?jším týmem, ale kontaktní gól se nám vst?elit nepoda?ilo.

Druhá půle pak byla hrou na jednu branku, ale bohužel pro nás bez gólového efektu. Nejblíže ke vst?elení gólu m?l ve 45.minut? Filip Gardián, který orazítkoval b?evno. V 50.minut? se dostal ke st?ele Robert Lysák a jen t?sn? p?est?elil. V 61.minut? Tomáš Sehnálek uvolnil svou p?ihrávkou Zde?ka Haluzíka, ale gólman domácích v?as vyb?hl a nenechal se prost?elit. V záv?ru utkání, v 68.minut?, vyprodukoval velmi slušné zakon?ení Tomáš Sehnálek, kdy mí? po jeho rán? sm??oval do ,,šibenice??, ale výborný gólman domácích jej kone?ky prstů dokázal vyt?snil na roh.

N?kolik fotografií ze zápasu najdete ZDE

Tento víkend máme volný los a budeme jen sledovat zápasy našich soupe?ů. P?íští týden absolvujeme standardní tréninky a v ned?li 7.5. p?ivítáme na domácím h?išti soupe?e z N?m?ic nad Hanou. Za?átek zápasu je v 10:45 hodin, sraz na h?išti stanovil trenér na 10:00 hodin.
Mistrovský zápas s Konici doma
NovinkaP?kná zima v sobotu 22.4.2017 p?ivítala na našem h?išti, p?i dalším mistrovském zápase krajského p?eboru starších žáků, soupe?e z Konice.

FC Želatovice - Sokol Konice 2 : 1 ( 1 : 1 )
Góly: Rychlík D., Piska
Nahrávky : Cagaš M., Sehnálek
Sestava : Gardián ( 35.min. Antoniazi P. )?? Navrátil M., Rychlík D., Olejník, Schröpfer ?? Kolá?ek, Sehnálek, Cagaš M., Piska ?? Král Z., Haluzík
St?ídající hrá?i : Machá?ek, Lysák R.

Po prohraném utkání se Záb?ehem, jsme ud?lali n?kolik zm?n v sestav?. Do brány šel od za?átku Filip Gardián, do útoku se posunul Zden?k Král a první utkání za starší žáky dostal možnost si zahrát Jan Machá?ek. Na podzim jsme v Konici prohráli 2 : 7 a tím pádem jsme m?li soupe?i co vracet.

Samotné utkání pak bylo po celých 70.minut pom?rn? vyrovnanou partií s n?kolika zajímavými momenty. Ve 4.minut? se soupe? dostal do gólové šance, když naši obránci nezachytli průnikovou p?ihrávku , ale st?ela zakon?ujícího hrá?e nem?la takovou razanci, aby si s ní Filip Gardián neporadil. V 10.minut? se p?ed hranicí šestnáctky uvolnil kapitán Tomáš Sehnálek a jen t?sn? p?est?elil. Bohužel o minutu pozd?ji jsme ztratili mí? uprost?ed h?išt?, soupe? nás dokázal rychle p?e?íslit a na st?elu pod horní ty? nesta?il Filip Gardián zareagovat. Po obdrženém gólu jsme p?idali na aktivit? a ve 20.minut?, po faulu na Tomáše Sehnálka, zahrával p?ímý kop Vojta Piska a jen t?sn? p?est?elil. Ve 23.minut? zahrával rohový kop Vojta Schröpfer, mí? na ,,první?? ty?i zachytil Tomáš Sehnálek, vyst?elil a mí? se od ty?e odrazil tak nešťastn?, že jej Peťa Kolá?ek který byl nejblíže nedokázal usm?rnit do brány. Ve 25.minut? svedl Marek Cagaš uprost?ed h?išt? vít?zný souboj, po kterém se mí? dostal k Davidovi Rychlíkovi a následná st?ela pod horní ty?, na kterou si gólman hostí sáhl, znamenala naše vyrovnání.

Do druhé půle nastoupil do brány Patrik Antoniazi a Filip Gardián se posunul na místo st?edního záložníka. První šanci druhé půle, si vytvo?il soupe? ve 44.minut?, ale Patrik Antoniazi v?asným vyb?hnutím, dokázal mí? po st?ele soupe?e vyt?snit na roh. To co se nepoda?ilo soupe?i, se poda?ilo našemu týmu ve 48.minut?. Tomáš Sehnálek unikl po pravé stran?, poslal prudký mí? p?ed bránu a Vojta Piska byl tam, kde m?l být a st?elou zblízka poslal náš tým do vedení. Že to byl gól vít?zný, ukázal pak další průb?h utkání, když jsme snahu soupe?e dokázali eliminovat zejména velkou bojovností a utkání zasloužen? dovedli k vít?zství.

N?kolik fotografií ze zápasu najdete ZDE

P?íští mistrovský zápas sehrajeme ve st?edu 26.4.2017 na h?išti tradi?ního soupe?e - v ?echovicích. Za?átek zápasu v 15:30 hodin, doprava na h?išt? soupe?e individuální, sraz na h?išti soupe?e vE 14:45 hodin. P?i potížích s dopravou se obraťte na trenéra, pomůže Vám ji zorganizovat.
Mistrovské utkání se Záb?ehem - doma
NovinkaNa velikono?ní ned?li 16.4.2017 jsme na domácím h?išti p?ivítali tradi?ního soupe?e ze Záb?ehu. Byla p?kná zima a v?trno, což se projevilo i na herním projevu našich borců. Zápas to byl fyzicky náro?ný a pro nás neúsp?šný - na ja?e vyhráváme jen na h?ištích soupe?e a doma se nám neda?í ...

FC Želatovice - Sulko Záb?eh 1 : 4 ( 1 : 2 )
Gól : Schröpfer
Nahrávka : Sehnálek
Sestava : Antoniazi ?? Král Z., Rychlík D., Olejník, Schröpfer ?? Kolá?ek, Sehnálek, Gardián, Piska ?? Cagaš M.., Lysák R.
St?ídající hrá? : Haluzík, Zbo?il

První půle byla vyrovnanou partií, kdy se hra odvíjela zejména mezi ob?ma šestnáctkami. Náš tým šel do vedení ve 23.minut?, když centr Tomáše Sehnálka z pravé strany, ,,uklidil?? Vojta Schröpfer parádní st?elou pod horní ty?. Bohužel z vedení jsme se dlouho neradovali, neboť ve 24.minut? se Patrikovi Antoniazimu nepovedl výkop, který zachytil soupe? a i když první st?elu náš gólman ješt? sta?il vyrazit, na dorážku již reagovat nemohl. Ve 28.minut? jsme chybovali uprost?ed h?išt?, soupe? nás rychle p?e?íslil a svou šanci prom?nil ve vedoucí gól.

?vod druhé půle nám vůbec nevyšel, neboť ve 38 a 41.minut? jsme zcela propadli v defenzív? a soupe? nás za to potrestal dv?ma góly. V následujících minutách jsme sice byli aktivn?jším týmem, ale p?es veškerou snahu se nám již průb?h a ani stav utkání nepoda?ilo zm?nit.

N?kolik fotografií ze zápasu najdete jako obvykle najdete ZDE

P?íští zápas sehrajeme op?t na domácím h?išti, kde v sobotu 22.4. p?ivítáme soupe?e z Konice. Za?átek zápasu je v 10:45, sraz na domácím h?išti stanovil trenér na 10:00 hodin. Snad v tomto zápase prolomíme smůlu domácího prost?edí, p?ij?te povzbudit naš borce.
Mistrovský zápas s Dubem nad Moravou
NovinkaV sobotu 8.4.2017 jsme se vypravili na h?išt? nová?ka Krajského p?eboru starších žáků - družstva Sokola Dub nad Moravou. Se sestavou to nevypadalo špatn?, byli v ní jen t?i mladší žáci a protože družstvo Dubu je v tabulce níže, než naši borci, šli jsme do zápasu jako mírní favoriti. Tento p?edpoklad se nakonec potvrdil a naši borci získali plný po?et bodů. Trenér hodnotí zápas takto :

Sokol Dub nad Moravou - FC Želatovice 1 : 3 ( 0 : 2 )
Góly : Gardián, Sehnálek (p.k.), Navrátil M.
Nahrávky : Kolá?ek, Gardián
Sestava : Antoniazi ?? Schröpfer, Rychlík D., Olejník, Král Z. ?? Kolá?ek, Sehnálek, Gardián, Piska ?? Cagaš M., Lysák R.
St?ídající hrá?i : Haluzík, Navrátil M.

Po celý první polo?as jsme byli aktivn?jším týmem a naši p?evahu potvrdili dv?ma góly . Nejprve v 8.minut? Peťa Kolá?ek s Tomášem Sehnálkem obrali u rohového praporku o mí? protihrá?e, Peťa Kolá?ek jej odcentroval do šestnáctky a Filip Gardián mí?il z voleje p?esn? k ty?i. Druhý gól pak p?idal Tomáš Sehnálek, který po p?ihrávce Vojty Schröpfera unikl obráncům, v pokutovém území byl faulován a sám pak na?ízený pokutový kop bezpe?n? prom?nil.

Ve druhé půli soupe? hru vyrovnal a v 55.minut? byl velmi blízko ke vst?elení gólu, ale Patrik Antoniazi, p?edvedl proti st?ele z patnácti metrů výborný zákrok a mí? vyt?snil na roh. V 60.minut? pak zahrával rohový kop Filip Gardián a Marek Navrátil pohotovou te?í p?idal náš t?etí gól. Zbývající minuty p?inesly ješt? jednu zm?nu skóre, když soupe? minutu p?ed koncem upravil na kone?ných 1:3.

N?kolik fotografií ze zápasu najdete ZDE

P?íští zápas hrajeme na domácím h?išti, kde v ned?li 16.4.2017 p?ivítáme družstvo Záb?ehu na Morav?. Za?átek zápsu je v 10:45 hodin, sraz na h?išti stanovil trenér v 10:00 hodin.
Mistrovský zápas s Kozlovicemi
NovinkaNádherné ned?lní dopoledne 2.4.2017 p?ivedlo na naše domácí h?išt? soupe?e "p?es kopec" z Kozlovic. Soupe? byl na t?etím míst? tabulky a p?ijel v roli favorita. Naši borci op?t v neúplné sestav? - 2 mladší žáci po svém zápase dopl?ovali 10 starších žáků, kte?í se cht?li pokusit o p?ekvapení - a to p?ekvapení se jim málem poda?ilo .... Po polo?ase 0 : 2 skon?il zápas 1 : 2 a soupe? se do posledních vt?e?in obával o výsledek. Myslím si, že kluci odehráli dobrý zápas a jen trocha št?stí jim zabránilo minimáln? uhrát bod za remíru.

FC Želatovice - FK Kozlovice 1 : 2 ( 0 : 2 )
Gól : Piska
Sestava : Navrátil M. ?? Král Z., Rychlík D., Schröpfer, Olejník ?? Kolá?ek, Sehnálek, Gardián, Piska ?? Cagaš M.., Lysák R.
St?ídající hrá? : Haluzík

Z našeho pohledu hodn? smolné utkání. V první půli byla hra pom?rn? vyrovnaná, ale soupe? byl důrazn?jším týmem v pokutovém území a dokázal využít dvou standartních situací, v podob? p?ímých kopů, k dvougólovému vedení. Náš tým m?l nejv?tší šanci skórovat ve 22.minut?, ale Tomáš Sehnálek trefil jen horní ty?. Druhá půle byla v podání našeho týmu o hodn? lepším p?edstavením. Soupe?e jsme za?ali p?ehrávat a ve 43.minut? se nám poda?ilo Vojtou Piskou snížit na 1 : 2. Kontaktní gól náš tým povzbudil a nadále jsme byli aktivn?jším týmem. P?išli i šance, ale št?stí tentokrát nebylo na naší stran? a povedené st?ely Vojty Pisky a Filipa Gardiána ve 46, resp. ve 47.minut?, skon?ily na brankové konstrukci. Ve 48.minut? se uvolnil na hranici šestnáctky Tomáš Sehnálek, bohužel však p?est?elil. V záv?re?ných minutách vsadil soupe? vše na obranu a t?sné vít?zství uhájil.

N?kolik fotografií ze zápasu najdete ZDE

P?íští zápas sehrajeme na h?iši nová?ka sout?že v Dubu nad Moravou. Zápas hrajeme v sobotu 8.4.2017 od 9:30 hodin, sraz na h?išti soupe?e stanovil trenér v 8:45 hodin. Doprava individuální, dle možností rodi?ů.
Mistrovský zápas s Novými Sady
NovinkaNed?lní ráno 26.3.2017, bezprost?edn? po zm?n? ?asu na letní, slune?né, ale velmi chladné po?así nás p?ivítalo na h?išti tradi?ního soupe?e v Krajském p?eboru starších žáků v Olomouci - Nových Sadech.

FK Nové Sady - FC Želatovice 2 : 4 ( 0 : 3 )
Góly : Sehnálek 2, Kolá?ek, Piska
Nahrávky : Lysák R., Sehnálek, Piska
Sestava : Navrátil ?? Zbo?il, Rychlík D., Schröpfer, Král Z. ?? Kolá?ek, Sehnálek, Gardián, Piska ?? Cagaš M., Lysák R.

Na h?išt? našeho soupe?e jsme ur?it? nejeli v roli favorita. Podzimní utkání u nás jsme prohráli pom?rn? hladce 0 : 6 a sestava s devíti staršími žáky a dv?ma mladšími, bez možnosti st?ídání, p?íliš optimismu nedávala. Nicmén? mí? je kulatý a každé utkání za?íná od stavu 0 : 0.
Soupe? do utkání vstoupil aktivn? a v 7.minut? se mohl jít do vedení, ale nebezpe?nou hlavi?ku po rohovém kopu, zastavil Zden?k Král t?sn? p?ed brankovou ?arou. I nadále byl soupe? aktivní, ale ve 12.minut? narýsoval kolmici mezi obránce Robert Lysák, Tomáš Sehnálek vyhrál b?žecký souboj s obráncem a st?elou podél vybíhajícího gólmana otev?el skóre utkání. Soupe?e obdržený gól zjevn? zasko?il a když v 15.minut? Peťa Kolá?ek, obral u soupe?ova pokutového území zbyte?n? kli?kujícího protihrá?e a poslal mí? na soupe?ovu bránu, kde nakonec s p?isp?ním gólmana skon?il, byla nálada v týmech hodn? rozdílná. Soupe? se pak v?noval více rozboru chyb rozhod?ího a my toho dokázali využít ve 24.minut?, kdy Marek Cagaš poslal mí? rozb?hnutému Tomáši Sehnálkovi, který op?t prokázal svou rychlost, když byl u mí?e d?íve než obránce s gólmanem a následnou p?ihrávkou ,,vyzval?? Vojtu Pisku ke skórování do prázdné brány.

Ve druhé půli jsme o?ekávali nápor soupe?e, který nem?l co ztratit. Snažili jsme se jej pozorným brán?ním eliminovat, ale ve 43.minut? p?išel rohový kop, mí? se dostal k nekrytému protihrá?i a ten kolenem snížil na 1 : 3. Tento gól soupe?e pochopiteln? povzbudil, ale nám se da?ilo tlak eliminovat až do 61.minuty, kdy p?išel p?ímý kop, který se odrazem od zdi snášel z výšky k naší brán? a Mara Navrátil nem?l dostatek klidu na chycení mí?e ?? 2 : 3. Po tomto gólu vsadil soupe? vše na útok a nám se povedlo to, co minulé utkání Jeseníku u nás. V 68.minut? vybojoval mí? uprost?ed h?išt? Vojta Piska, poslal mí? rozb?hnutému Tomášovi Sehnálkovi a ten p?esnou st?elou k ty?i pe?etil naše vít?zství ?? 2 : 4.

Nebylo to vůbec špatné p?edstavení a celý tým musím pochválit za bojovnost, nasazení a touhu zvít?zit, prost? týmový výkon a zasloužené vít?zství.

N?kolik fofografií ze zápasu najdete ZDE

P?íští zápas sehrajem na domácím h?išti - v ned?li 2.4.2017 p?ivítáme v okresním derby soupe?e z Kozlovic. Zápas za?íná v 10:45 hodin, sraz na h?išti stanovil trenér na 10:00 hodin. Doufejme, že se všichni nemocní a zran?ní dají dohromady a tohoto soupe?e p?ivítáme v plné síle. P?ij?te naše borce povzbudit na toto mistrovské utkání.
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Shoutbox
Pro přidání zprávy do shoutboxu, musíte být přihlášeni.

07/04/2017 13:09
Pozor, zm?na termínu zápasu s Konicí z ned?le 23.4. na sobotu 22.4. V kalendá?i opraveno.

05/03/2017 18:12
V kalendá?i akcí je dopln?n tréninkový plán a mistrovské zápasy jaro 2017 a letní soust?ed?ní. Sledujte kalendá? průb?žn?, termíny i ?asy konání zápasů se mohou m?nit !

13/07/2016 12:47
V kalendá?i akcí je dopln?n rozpis zápasů na podzim 2016.

24/09/2015 08:28
Dopln?no hodnocení trenérem za zápasy v Lošticích, Šternberku a v ?ernoví?e.

22/05/2015 20:28
Dopln?no i hodnocení zápasu se Záb?ehem a ?ernovírem

21/05/2015 21:23
Dopln?no hodnocení zápasu s Velkými Losinami a s Lipníkem nad Be?vou.

11/04/2015 21:19
Odložený zápas s Velkými Losinami sehrajeme ve ?tvrtek 7.5.2015 - podrobnosti v kalendá?i akcí.

24/02/2015 08:30
V kalendá?i akcí najdete rozlosování Krajského p?eboru mladších žáků na jaro 2015 a termín Memoriálu LN a VZ.

22/03/2014 18:38
V Kalendá?i akcí najdete rozpis mistrovských zápasů pro podzimní ?ást Krajského p?eboru mladších žáků 2014/2015 a rozpis trénínků.

03/11/2013 20:29
Ahoj Franto, nemá být ten halový turnaj 15. ale 12. (prosinec)? Píšeš listopad. Ir?a